Ņujorkas ev. lut. draudzes pamatskola Ņudžersijā

Ņudžersijas skola piedāvā latvisku vidi, kur bērniem ir iespēja ne tikai dzirdēt un runāt latviski ar saviem vienaudžiem, bet arī iespēja mācīties tēvzemes mācību, tautas dejas, folkloru, gramatiku, rakstīšanu, ģeogrāfiju, vēsturi, lasīšanu, literatūru, dziedāšanu un ticības mācību. Skolā uzņem bērnus no pirmsskolas (3 gadu vecuma) līdz astotai klasei. Pie skolas arī darbojas mazuļu grupiņa, kur bērni, kas nav vēl sasnieguši skolas vecumu, var savu vecāku gādībā spēlēties ar saviem vienaudžiem.

* * * * *

Our school provides a learning environment for children to, not only learn how to read, write, and speak Latvian, but also for subjects like history, folk dance, folklore, geography, singing, and religion. The school provides instruction from preschool to 8th grade. We also offer recreational activities for those who are still too young to attend the school.

 

Nākamie sarīkojumi

  Kur?

  Skolas jaunā adrese ir:

  First United Methodist Church
  1 E Broad St,
  Westfield, NJ 07090

  Navigācijas programmām/ierīcēm, lūdzu izmantot šo adresi, kas pieved pie baznīcas auto stāvlaukuma:
  130 FERRIS PLACE, WESTFIELD, NJ 07090

  Kad?

  Sestdienās no pulkstens 9:45 līdz 14:00.

  Mācību gads parasti sākas septembŗa sestdienā pēc Labor Day un beidzas jūnija sākumā.

  Kā pieteikties?

  Skolas pieteikuma anketa nākamajam gadam ir pieejama šeit:

  Pieteikšanās Anketa

  Medicīniskās Palīdzības Anketa

  Vecāku Rokas Grāmata

  Pārzines:

  Jana Anča-Tetere un
  Sarmīte Leja-Grigalinoviča

  parzines@njskola.org

  Manas saknes.
  Mana valoda.

  Jaunākās ziņas.


  Meiteņu Tautas Tērpi
  Puišu Tautas Tērpi